AUKOM

AUKOM kurser 2023

FVM tilbyder fortsat den internationalt anerkendte AUKOM-undervisning
Der er udstedt over 100 certifikater fra AUKOM i Tyskland til de deltagere på kurserne i Danmark, som har bestået de afsluttende prøver. Certifikatet er på engelsk og angiver, at deltageren har gennemført kurset

Det betyder, at de har fået et internationalt anerkendt certifikat på deres viden om måleteknik.
Uddannelsen udbydes med helt identisk indhold (samme slides) i 28 forskellige lande og på 17 forskellige sprog og efterspørges af store internationale virksomheder som dokumentation for leverandørernes kapabilitet indenfor det måletekniske område. Alle moduler udbydes af FVM på dansk og på engelsk. Se mere om uddannelsen på https://www.aukom.info/dk.html

Som noget forholdsvis nyt får du et specielt certifikat efter at have
bestået Trin 1, Trin 2 samt GPS kurserne
Certifikatet dokumenterer din viden som AUKOM måletekniker. Dette
certifikat kvalificerer også virksomhedens viden om måleteknik
internationalt i forhold til kunderne.

Skal du også have certifikat på din måletekniske viden?
I så fald kan du tilmelde dig følgende kurser, der alle vil blive udbudt i 2023. Efter bestået eksamen udstedes der et personligt internationalt anerkendt certifikat til deltageren:

 • AUKOM-GPS kursus afholdes den 4-6 januar (afholdes i Hørsholm), 12-14 april (afholdes i
  Sønderborg), 21-23 august (afholdes i Hørsholm) og 30 oktober-1 november (afholdes i
  Sønderborg). (Bemærk at deltagelse i dette kursus er en forudsætning for at deltage i trin 3).
 • AUKOM grundlæggende måleteknik (Trin 1) afholdes den 27 februar-3 marts (afholdes i Hørsholm), 19-23 juni (afholdes i Sønderborg), 18-22 september (afholdes i Hørsholm) og 20-24 november (afholdes i Sønderborg).
 • AUKOM Koordinatmåleteknik (Trin 2) afholdes den 4-8 september (afholdes i Sønderborg), 4-8 december (afholdes i Hørsholm), (forudsætning bestået Trin 1).
 • AUKOM Ekspertkursus (Trin 3) 25-29 september (afholdes i Hørsholm) (forudsætning bestået Trin 1 og 2 samt AUKOM GPS).

Kurser på engelsk (samme pris som kurserne på dansk)
Vi har også mulighed for at afholde kurserne på engelsk med engelsk dokumentation. Det kræver mindst 3 tilmeldte for at kunne afholde kurserne og tilmeldingen skal være FVM i hænde mindst 3 uger inden afholdelsen (det samme gælder for afholdelsen af de danske kurser).

 • AUKOM-GPS kursus på engelsk afholdes den 12-14 april (afholdes i Hørsholm), (bemærk at
  deltagelse i dette kursus er en forudsætning for at deltage i trin 3).
 • AUKOM grundlæggende måleteknik (Trin 1) på engelsk 23-27 januar (afholdes i Hørsholm).
 • AUKOM Koordinatmåleteknik (Trin 2) på engelsk 20-24 marts.

Alle kurser på engelsk afholdes i Hørsholm.

Normalt er deltagerantallet begrænset til 8 deltagere, men hvis der er tilmeldt flere, vil der blive afholdt ekstra kurser enten i Hørsholm eller Sønderborg. Kontakt FVM omkring din deltagelse. Husk også, at medlemskab af FVM er en forudsætning for deltagelse.

Der er også mulighed for at gennemføre kurserne som virksomhedskurser.
Kontakt venligst FVM omkring en mulig afholdelse af kursus internt i virksomheden.

Information om AUKOM GPS kursus

Deltagerpris 11.000 kr + moms

Målgruppe:
Produktionsmåletekniker, produktionsingeniører, udviklere, designere, kvalitetschefer

Forudsætning:
Ingen særlige forudsætninger. Kurset afsluttes med certifikat udstedt af Aukom e.V. i
Tyskland.

Læringsmål:
Kurset giver indgående kendskab til de geometriske tolerancer i overensstemmelse med DS,
ISO og ASME og giver måleteknikere m.fl. et unikt værktøj til at kommunikere med. Kursusdeltagerne får indsigt i emnet geometriske tolerancer set ud fra måleteknikeren, der med succes skal implementere tegningsspecifikationerne. Måleresultater bliver mere pålidelige og lettere at sammenligne.

Indhold:
Grundlæggende GPS-regler, lineære tolerancer, geometriske tolerancer, dualitetsprincippet
tolerancesætningsprincipper, Maksimum Materiale og indhyldningsprincippet.
Deltagerne på kurset får samtidig udleveret FVM’s bog om GPS.

Information om AUKOM kursus i grundlæggende måleteknik (Trin 1)

Deltagerpris 15.500,- + moms

Målgruppe:
Måleteknikere i produktionen

Forudsætninger:
Ingen.

Læringsmål:
Kurset bibringer og konsoliderer den grundlæggende viden om produktionsmåleteknik for
begyndere og øvede måleteknikere. Kurset er baseret på den seneste nye viden og dækker den nyeste udvikling inden for dimensionstolerancer, programmeringsgrundlag, måleprocesplanlægning og den anvendte målemaskine med tilhørende sensorteknologi. Den udvidede forståelse af måleopgaver og indflydelsen af influensparametre gør det muligt for måleteknikerne at reducere måleusikkerhederne og dermed gøre måleresultater mere pålidelige og lettere at sammenligne. En minimering af omkostningerne
og kassationer understøttes.

Information om AUKOM kursus i koordinatmåleteknik (Trin 2)

Deltagerpris 15.500,- + moms

Målgruppe:
Måleteknikere i produktionen

Forudsætninger:
Certifikat for bestået AUKOM-trin 1 kursus.

Læringsmål:
Kurset viderefører den grundlæggende viden om produktionsmåleteknik for øvede
måleteknikere. Den didaktiske tilgang, der anvendes i seminaret, er baseret på den seneste nye viden indenfor GPS. Indholdet viderebringer kendskab til og viden om emnerne, geometriske tolerancer, fortolkning af kontrolplaner, programmering, overvågning af den anvendte maskine samt sensorteknologi. En udvidet forståelse for måleopgaven og influensparametrene gør det muligt for måleteknikerne at reducere måleusikkerheder og dermed gøre måleresultater mere pålidelige og lettere at sammenligne med andre (med AUKOM-uddannelse).

Information om AUKOM kursus i koordinatmåleteknik (Trin 3)

Deltagerpris 18.600,- + moms

Målgruppe:
Måleteknikere i produktionen

Forudsætninger:
Certifikat for bestået AUKOM-Trin 1 og Trin 2 kursus samt GPS kurset.

Læringsmål:
Kurset bibringer deltagerne en omfattende viden om produktionsmåleteknik for øvede
måleteknikere, der arbejder på grænseflader med andre afdelinger, og som er forpligtet til at kommunikere effektivt. Den didaktiske tilgang, der anvendes i kurset, er baseret på den seneste nye viden. Indholdet viderebringer den nyeste viden om funktions- og produktionsbaseret måling, filtrering, programmering, computer tomografi, kvalitetsstyring og styring af målerummet. En integreret forståelse af måleopgaven og de forekommende influensparametre gør det muligt for eksperter at kommunikere på en sikker baggrund med virksomhedens afdelinger og kunder og reducere måleusikkerhederne. Måleresultaterne bliver dermed mere pålidelige og lettere at sammenligne. Deltagerne får dermed værktøjer til minimering af
omkostninger og unødvendige kassationer

Kursusoversigt AUKOM kurser i 2023 (Ret til ændringer forbeholdes)

Trin 1 Hørsholm
27 februar– 03 marts
18 – 22 september

Trin 1 Sønderborg
19-23 juni
20 – 24 november

Trin 2 Hørsholm
04- 08 december

Trin 2 Sønderborg
04 – 08 september

Trin 3 Hørsholm
25 – 29 september

GPS Hørsholm
04 – 06 januar
21 – 23 august

GPS Sønderborg
12 – 14 april
30 oktober-1 november

AUKOM engelsk Hørsholm
Trin 1 23 – 27 januar
Trin 2 20 – 24 marts
GPS 12 – 14 april

DOWNLOAD KURSUS INFO. SOM PDF HER

TILMELD DIG ONLINE HER

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK